Panorama De Leeuw XVII:
Bestuurlijk dieptepunt

 

Thea Derks volgt het muziekspoor van Reinbert de Leeuw aan de hand van haar biografie Reinbert de Leeuw, mens of melodie.mens of melodie

Vorige keer klonk de integrale versie van de cyclus Canto General die Peter Schat in 1973 componeerde. Hierin zocht hij al naar meer verstaanbaar-
heid, terwijl Louis Andriessen in dezelfde periode juist een radicale
stijl ontwikkelde. In 1976 brak hij internationaal door met zijn
beukende compositie De Staat,
die aan de basis stond van de zogenoemde Haagse School.

Bestuurslid

Bij de première dirigeert Lucas Vis
het Nederlands Blazers Ensemble, Reinbert de Leeuw zit aan de piano. Niet lang daarna volgt de laatste Andriessen op als bestuurslid van uitgeverij Donemus, namens de medewerkers. Die zijn verontrust, omdat hoofd documentatie Nico Schuyt een fulltime aanstelling heeft, terwijl hij maar halftime werkt. De meerderheid van het bestuur wil hem voortaan alleen nog betalen voor de gewerkte uren. Hoewel Reinbert de Leeuw is aangesteld als vertegenwoordiger van de werknemers, kiest hij partij voor Schuyt en keert zich mét hem tegen medebestuurslid Robert Heppener, die namens het Geneco het besluit ondersteunt.

Nico SchuytVervroegd pensioen

De strijd kent alleen verliezers:
Schuyt gaat verbitterd met ver-
vroegd pensioen, Heppener krijgt vanwege de stress geen noot meer
op papier en De Leeuw wordt door
de medewerkers uit zijn functie ontheven. De kwestie-Schuyt
betekent voor hem een bestuurlijk dieptepunt.

Panorama De Leeuw

Tijdens de uitzending van Panorama De Leeuw hoort u de volgende werken:

 1. Louis Andriessen: De Staat
  Nederlands Blazers Ensemble
  / Lucas Vis
 2. Nico Schuyt: uit Quatuor de ballet: finale
  David Scott, trumpet; Pastiche Ensemble
 3. Robert Heppener: Four Songs on Poems by Ezra Pound
  Susan Narucki, sopraan;
  Sepp Grotenhuis, piano

Samenstelling en presentatie: Thea Derks
Opnametechniek: Ger van den Beuken 

Uitzending: woensdag 2 maart 2016, 21:00 uur. Terugluisteren kan via deze link.

 

Concertgebouw

CZ partners

 

 

Kimmic Greenhost Ziggo RTV Utrecht Utrecht Muziek Salto Cultuurfonds