Even voorstellen… Arthur Olof programmamaker nieuwe muziek

 


Arthur Olof is programmamaker nieuwe muziek en secretaris van het bestuur. Als programmamaker maakt hij inmiddels alweer enkele jaren twee series:

  • Oorgetuige, met Russische muziek van de 20ste eeuw
  • Perestrojka, met werk dat tot stand kwam rond de verbouwing (perestrojka) en de ineenstorting (‘destroyka’) van de Sovjet-Unie

Pionieren
“Ik kwam al in 1982 bij de Concertzender terecht via het invullen van een bon in een blauw foldertje. Ik was in die tijd student neerlandistiek, dus ik had de tijd. Na mijn aanmelding als vrijwilliger mocht ik van oprichters Hans Frankfurther en Jan Wolff meteen een maandelijkse programmagids ontwikkelen. Die heeft een paar jaar bestaan, maar is toen gesneuveld op de productiekosten.

Die begintijd in De IJsbreker waren prachtige pioniersjaren met geweldige en enthousiaste talenten. Naast de gids had ik bestuurs- en directiefuncties tot ik in 1988 een stage kreeg bij de kunstredactie van NRC Handelsblad en niet veel later afstudeerde.”

Olof werd in 2008 teruggehaald, toen de Concertzender uit het publieke bestel werd gezet en weer op eigen kracht verder ging - eerst in Amsterdam en nu in Utrecht. Hij werkte toen aan een project over zijn held, de Russische componist Dmitri Sjostakovitsj. “Deze componist is wat mij betreft één van de grootste componisten van de 20e eeuw, omdat hij onder het stalinregime toch zijn eigen muzikale taal bleef ontwikkelen. Zijn werk is alleen maar dieper en mooier geworden.”

Tijdens een jubileumuitzending vertelde Arthur over dit project, waarop coördinator Kees van der Wiel hem vroeg om programmamaker te worden. Arthu: “Dat ben ik geworden en het is nog steeds een prachtige ontdekkingstocht.”

Programma’s maken
“Ik maak programma’s voor de Concertzender, omdat we complete en vaak zelden uitgezonden werken laten horen met een minimum aan gesproken woord. Ik maak die programma’s met veel plezier, schrijf toelichtingteksten voor de presentator en de gids op internet en vul formulieren in voor de techniek.

De Concertzender is een muziekzender zoals die wat mij betreft zou moeten zijn. Gelukkig hebben meer mensen die mening, want dat zijn onze donateurs en luisteraars. Bij de uitvaart van mijn vader, de violist Theo Olof, in oktober vorig jaar , zei ik dat we “een lokale muziekzender zónder al dat gepraat” wilden. En dat is precies wat hij altijd gesteund heeft als lid van het comité van aanbeveling van Concertzender.”

Druk baasje
“Ik heb sinds mijn afstuderen gewerkt bij de Nederlandse afdeling van Amnesty International, als hoofd- en eindredacteur bij D66 en als communicatiemanager bij de ING Groep.

Daarnaast heb ik altijd een eigen bedrijf gehad: PlaatsTaal Tekstbureau. Bij de Concertzender komen in mijn programma’s mijn oude liefdes samen.” Arthur doelt op zijn liefde voor:

  • de Russische taal
  • literatuur
  • muziek
  • beeldende kunst
  • film
  • geschiedenis

Voor mijn studie Nederlands studeerde ik een paar jaar slavistiek in Leiden, onder meer bij Karel van het Reve. Ik was in 2008 ook een paar weken in Petersburg om mijn Russisch op te frissen en had toen onder meer een gesprek met componist Boris Tisjtsjenko, een leerling van Sjostakovitsj. Ook zijn prachtige werk is te horen in Oorgetuige.  

In een ver verleden heb ik nog hobo en piano gespeeld, maar dat was op amateurniveau. Eigenlijk stelde dat niet zoveel voor”.

Concertzender websiteConcertzender websitesend e-mail